Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/13 poprowadzili: dyrektor Andrzej Urbański i v-ce dyrektor Magdalena Kruk.

Eryk grał na trąbce, śpiewała Andromeda, a po spotkaniu uczniów z wychowawcami klas odbył się festyn, przygotowany przez Urszulę Król, Tonię Rogalę, Ewę Osińską i Mariolę Sitarz.

Kilka zdjęć z festynu:
.

Do zobaczenia w klasach. Powodzenia!